Het Akkoord van Groningen presenteerde op 12 mei in het Groninger Forum zijn strategische agenda. Het Akkoord is een samenwerkingsverband van de provincie, gemeente Groningen, kennisinstellingen en twee ziekenhuizen, en werkt aan de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.