Hoe is altijd
anders.

Geen standaard
programma’s.

Na een eerste gesprek met de opdrachtgever over doelstellingen, wensen en ideeën, bedenkt ZieOmmeZijde een eerste opzet van een programma. Een programma dat na één of meer vervolggesprekken zijn definitieve vorm krijgt.

Concept

Hoewel wij steunen op onze jarenlange ervaring, hebben wij geen lijstje met standaard programma’s.

Concept

Locatie

Bij het kiezen van locaties, volgen wij ons hart en zoeken wij naar de meest passende locatie; Dat kan een vervallen fabriekshal, een loungeruimte, het atelier van een kunstenaar, tent of een theaterzaal zijn.

Locatie

Creatie

Na het bedenken van een eerste idee gaan wij in gesprek met licht- en geluidstechnici, decorontwerpers, artiesten en andere specialisten. Zo komen wij tot een compleet en gedetailleerde uitwerking en invulling van het programma.
Creatie

Entertainment

ZieOmmeZijde zoekt altijd naar passend entertainment; entertainment dat organisch past in het programmaontwerp. Het is een van onze specialiteiten om samen met artiesten speciaal op het evenement afgestemde entertainmentblokken te ontwerpen. ZieOmmeZijde kan invulling geven aan alle soorten wensen van entertainment.
Entertainment

Budgetbeheer

Wanneer de vorm en de invulling van een programma bedacht is wordt er door ons een werkbegroting opgesteld. Er wordt een inventarisatie gemaakt van in te huren voorzieningen, materialen, middelen, diensten, personeel etc.

Voordat er een start gemaakt kan worden met de productie zal er (indien nodig) een locatiebezoek gepland worden.Er wordt dan gekeken welke mogelijkheden en knelpunten er zijn en tevens wordt er gekeken naar welke voorzieningen er reeds aanwezig zijn en ingezet kunnen worden en welke voorzieningen er aanvullend extern ingehuurd moeten worden.

We adviseren in bepaalde keuzes en mogelijkheden en vervolgens kan er een gespecificeerde begroting aangeleverd worden. Naast de coördinatie van het project hebben wij ook de zorg voor de bewaking van de budgetten.

Budgetbeheer

Catering

ZieOmmeZijde heeft geen vaste contracten met leveranciers of locaties, maar kan wel partijen voorstellen die passend zijn bij het evenement.

Catering

Nazorg

Tijdens de uitvoering van het programma zijn medewerkers van ZieOmmeZijde aanwezig om het werk in goede banen te leiden. Zodra de opbouw start zijn wij aanwezig om te stroomlijnen en als aanspreekpunt te fungeren voor leveranciers en andere deelnemende partijen. Tijdens het evenement voeren wij de volledige regie, zorgen dat al het werk op het juiste moment en op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Tijdens de afbouw dragen we er zorg voor dat de locatie(s) opgeleverd worden zoals die vóór de bijeenkomst werd aangetroffen.
Nazorg